Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Gra miejska Street City Life w Bytomiu

12 kwietnia 2019 @ 18:00 - 21:00

W ramach Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy, zapraszamy Was na wędrówkę po pięciu bytomskich dzielnicach, które nierozerwalnie związane są z działaniami Grupy Pedagogów Ulicy UNO. Zagraj w Street City Life i poczuj się jak Streetworker.

Start 12 kwietnia o 18:00 na placu przy ul. Witczaka 34.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Drużyna powinna liczyć od 1 do 4 osób.
Gra adresowana jest dla pełnoletnich osób.
Całą trasę drużyny pokonują razem, bez rozdzielania się.
Pokonanie trasy dowolnym środkiem transportu.
Zgłoszenia do 8.04. do północy
Wymagane posiadanie telefonu z dostępem do Internetu (co najmniej jeden na drużynę)

REGULAMIN MIEJSKIEJ GRY TERENOWEJ “STREET CITY LIFE”

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Miejskiej Gry Terenowej pt. „Street City Life” ( zwana dalej grą miejską) jest Grupa Pedagogów Ulicy UNO – jednostka lokalna Centrum Misji I Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.
2. Gra Miejska odbędzie się 12 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:00, start na placu przy ul. Witczaka 34
3. Gra odbędzie się na terenie 5 dzielnic Bytomia (Rozbark, Śródmieście, Bobrek, Karb, Miechowice) a jej trasa obejmie ok. 15 km.
4. Gra Miejska skierowana jest do osób pełnoletnich, udział w grze jest bezpłatny.
5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
6. Każdy uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Miejska gra terenowa “Street City Life” organizowana jest w celu promowania wiedzy nt. Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy oraz zapoznania uczestników z działaniami Grupy Pedagogów Ulicy UNO.
2. Warunkiem uczestnictwa w Grze Miejskiej jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego od 1 do 4 osób z podaniem imion i nazwisk każdego z uczestników oraz nazwy Zespołu.
3. Zgłoszenia dokonać można poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie wydarzenia FB, blog do dnia 8.04.2019 r. do północy.
4. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000)
– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
6. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
7. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

III. PRZEBIEG GRY

1. W dniu Gry Miejskiej, tj. 12.04.2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się odprawa uczestników, podczas której zostaną podane informacje organizacyjne dotyczące przebiegu Gry Miejskiej. Uczestnicy są proszeni o punktualne przybycie.
2. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi w wyżej wymienionych dzielnicach oraz wykonywanie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty, których liczba jest zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.
3. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
4. W czasie gry uczestnicy mogą poruszać się dowolnymi środkami transportu – na własny koszt.
5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
6.Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.
7. Na przebycie trasy każda z drużyn ma 180 minut.
8. Finał gry odbędzie się w Miechowicach, w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczonym na mapie jako “Meta”, przy ul. Matki Ewy 1 – w siedzibie GPU UNO o godz. 21:00.
9. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu. Zespoły, które do tego czasu nie zakończą Gry, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców, natomiast mogą dotrzeć do mety po czasie i wziąć udział w pozostałych wydarzeniach zaplanowanych przez Organizatora.
10. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. Gra może zostać odwołana w przypadku braku chętnych – minimalna ilość drużyn, by gra się odbyła to 4.
5. Wzięcie udziału w Grze Miejskiej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Szczegóły wydarzenia TU.

Szczegóły

Data:
12 kwietnia 2019
Godzina:
18:00 - 21:00
Kategorie Wydarzenie:
,

Organizator

Grupa Pedagogów Ulicy UNO
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce wydarzenia

Witczaka 34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *