#1 Prezentuj się! Bytomskie NGO

Pierwsze spotkanie Prezentuj się! Bytomskie NGO zorganizowaliśmy 11 kwietnia 2018 roku we współpracy z Inqubatorem Teatralnym i Bytom to nie hasiok. Wydarzenie odbyło się w nowym miejscu na mapie Bytomia, kawiarni w Lufcie.

Obejrzeliśmy prezentacje w formule Pecha Kucha, w której króluje żelazna zasada 20×20 – 20 slajdów x 20 sekund każdy. Wszystkie prezentacje wzbogacone zostały o wypowiedzi prelegentów.

Tym samym rozpoczęliśmy bytomskie sieciowanie! Poznajcie to wspaniałe grono ludzi pełnych pasji, zaangażowania, bezmiaru pomysłów i ogromu chęci działania dla naszego miasta.

  1. Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa

Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa” zostało założone w dniu 19 października 2014 r. jako rozwinięcie ruchu społecznego o tej samej nazwie istniejącego od wiosny 2014 r. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na propagowaniu zdrowego stylu życia, rozwijaniu zainteresowania różnymi formami aktywności sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, a w szczególności na propagowaniu biegania.

www: http://www.mgb.bytom.pl

e-mail: info@mgb.bytom.pl

Stowarzyszenie zaprezentowała Beata.

2. Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności

Klasy Aktywności Twórczej

www KAT: http://www.kat.bytom.pl

Stowarzyszenie zaprezentowały Ola i Basia.

3. Fundacja Forum Nowych Możliwości


Fundacja Forum Nowych Możliwości została założona w 2018 roku. Organami FNM są Rada oraz Zarząd. Rada nadzoruje działalność FNM oraz wyznacza główne kierunki działań. Zarząd kieruje bieżącą działalnością FNM. Fundacja przestrzega w swojej działalności jawności, apartyjności, jakości, a jej działalność nie jest nastawiona na zysk, co szczegółowo regulowane jest w Kodeksie Etycznym Fundacji FNM. Zasady i warunki przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz uzyskiwanie dochodów z innych źródeł zgodnych ze statutem Fundacji, regulowane są w Kodeksie Dobrych Praktyk w obszarze finansowania działalności Fundacji FNM.

Michał Tyszkiewicz (Fundator & Przewodniczący Rady Nadzorczej)

www: http://www.fnmfound.org

www Bytom Film Festival: http://festivalbytom.pl

e-mail: biuro@www.fnmfound.org

Fundację zaprezentowali Michał i Jędrzej.

4. Centrum DZWONI Bytom


Celem projektu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.

www: http://centrumdzwoni.pl/centrum-dzwoni-w-bytomiu

e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl

Stowarzyszenie zaprezentowała Magda.

5. Stowarzyszenie Adopcji Serca MAITRI


Wspólnota zajmuje się pomocą dla dzieci w Boliwii, Rwandzie, Kamerunie, Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie oraz współpracuje na rzecz chorych na trąd w Indiach z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya. Prawnym organem bytomskiej wspólnoty Ruchu “Maitri” jest Stowarzyszenie Adopcji Serca – “Maitri”.

www: http://www.bytom.maitri.pl

e-mail: sas.maitri@op.pl

Stowarzyszenie zaprezentowała Danusia.

6. Grupa nieformalna ARTE

Grupę zaprezentowały Agata i Asia.

7. Stowarzyszenie MYbytomianie


MY bytomianie tworzymy miasto, jego historię i teraźniejszość. Od naszej aktywności zależy przyszłość Bytomia, bo odpowiedzialność wyraża się w działaniu

e-mail: mybytomianie@wp.pl

Stowarzyszenie zaprezentował Piotr.

8. Fundacja INICJATYWA


Z inicjatywy Fundatorów, którym bliskie są problemy społeczne w takich dziedzinach jak pomoc społeczna, kultura, oświata czy zdrowie zdecydowano o utworzeniu podmiotu celem m.in. aktywnego wspierania rozwoju polityki społecznej szczególnie w obszarach deficytowych. W związku z chęcią podejmowania wszelkich inicjatyw społecznych w których nasza organizacja może stanowić dla Państwa istotne wsparcie merytoryczne w kreowanej polityce społecznej na rzecz mieszkańców, chcieliśmy zaprosić Państwa do współpracy.

www: https://f-inicjatywa.pl/

e-mail: biuro@f-inicjatywa.pl

Fundację zaprezentowały Klaudia, Michalina i Zuzanna.

8. Piękna Strona MiastaPiękna Strona Miasta zrzesza Bytomianki z pochodzenia i z zauroczenia. Jesteśmy grupą, która wierzy zarówno w miasto Bytom jak i w jego mieszkańców. Pragniemy chwalić się tym, co w tym mieście piękne. Integrować jego mieszkańców, wzmacniać więzi społeczne i przy tym doskonale się bawić.
Bytom jest piękny, a jego mieszkańcy wspaniali! Nie patrzymy na Bytom przez różowe okulary, dostrzegamy problemy tego miasta, i zamierzamy się z nimi zmierzyć!
Przejdź z nami na tę piękniejszą stronę.

www: pieknastronamiasta.pl

e-mail: biuro@pieknastronamiasta.pl

Stowarzyszenie zaprezentowała Agata.

9. Fundacja TERAZ MY

www: https://fundacja-terazmy.pl

e-mail: fundacja.terazmy@gmail.com

Fundację zaprezentowała Agnieszka.

10. Stowarzyszenie Spełniamy Dziecięce Marzenia


Inicjatywa mająca na celu docieranie do marzeń dzieci i ich realizację. Zrzesza osoby działające w interesie uczniów SP45 oraz lokalnej społeczności Bytomia. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie, rozwijanie oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i ideowe edukacji uczniów Szkoły.

www: http://www.spelniamydzieciecemarzenia.pl

e-mail: spelniamydzieciecemarzenia@gmail.com

Stowarzyszenie zaprezentowała Joanna.

11. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Bytomiu


Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu powstało w październiku 1993 roku, za sprawą niewielkiej wówczas grupy rodziców zatroskanych o los swoich niepełnosprawnych dzieci. Było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla całej społeczności osób niepełnosprawnych intelektualnie nie tylko z Bytomia ale także z miast sąsiednich. Rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia z jasno wytyczonymi celami i programem działania, było prawdziwym punktem zwrotnym w życiu tych ludzi, zepchniętych całkowicie na margines życia, z etykietą” upośledzony”. 

www: http://psonibytom.org

e-mail: ks.bytom@psoni.org.pl

Stowarzyszenie zaprezentował Adam.

12. Fundacja Inqubator Teatralny


Fundacja Inqubator Teatralny powstała w 2018 roku. Inqubator Teatralny jako platforma internetowa już działa od 2012 roku. Dotąd działaliśmy jako grupa nieformalna, głównie na terenie Katowic tworząc, koordynując i współpracując przy realizacji wielu projektów kulturalno – społecznych m.in. Reaktor Katowice, Teatr Dzielnicowy, Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru. W ramach swoich działań przeprowadziliśmy także wiele inicjatyw internetowych mających na celu popularyzację teatru. Większość naszych inicjatyw znajdziecie na stronie internetowej.
W 2018 postanowiliśmy sformalizować swoją działalność. Chcemy skupić się na działaniach lokalnych w mieście, w którym mieszkamy, czyli Bytomiu. Inqubator Teatralny powstał z potrzeby działania i upowszechniania teatru, tworzony jest przez dwoje pasjonatów – Marcina Musialika i Jagodę Stułę.

www: https://www.inqubatorteatralny.pl

e-mail: kontakt@inqubatorteatralny.pl

Fundację zaprezentowała Jagoda.


To było świetne spotkanie! Teoretycznie każdy coś o kimś wie, ale nagle okazuje się, że wysłuchanie 6 minut i 40 sekund prezentacji, otwiera oczy, wzrusza i napędza do działania. Równie ważne jest osobiste poznanie się przedstawicieli NGO i grup nieformalnych. To już nie tylko lajkowanie postów i wirtualna znajomość, ale sieciowanie z prawdziwego zdarzenia!

Zdjęcie główne oraz zdjęcia opatrzone logo Inqubatora Teatralnego są ich własnością. Zostały umieszczone w artykule dzięki uprzejmości autorki. Zapraszamy na strony internetowe Inqubatora Teatralnego TU i TU.