#2 Prezentuj się! Bytomskie NGO

Drugie spotkanie Prezentuj się! Bytomskie NGO zorganizowaliśmy 28 maja 2019 roku.

Ponownie obejrzeliśmy prezentacje w formule Pecha Kucha, w której króluje żelazna zasada 20×20 – 20 slajdów x 20 sekund każdy. Wszystkie prezentacje wzbogacone zostały o wypowiedzi prelegentów.

Tym samym kontynuujemy bytomskie sieciowanie!

  1. Youth cards

Prezentujemy projekt młodzieżowy w ramach KA3 Programu Erasmus+, którego głównym celem jest zwiększenie włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach: Bytom i Vsetin. W praktyce polega on na zbudowaniu i wzmocnieniu Młodzieżowych Rad Miejskich w obu miejscowościach.

www: http://youthcards.eu/

e-mail: youthcards.ka3@gmail.com

2. Liga Kobiet Nieobojętnych


26 października 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000220163 zostało zarejestrowane stowarzyszenie pod znamienną nazwą – Liga Kobiet Nieobojętnych.  
Znamienną, bo Ligę tworzą kobiety, którym los miasta i  jego mieszkańców nie jest obojętny, które nie boją się wyzwań, chcą i potrafią działać, kobiety wyjątkowe, mieszkające lub pracujące w Bytomiu. Skupione w ramach stowarzyszenia już od 7 lat wspieramy swoje miasto społeczną inicjatywą, promując postawę pomocy i dawania drugiemu człowiekowi wartości, na które on właśnie w tej chwili czeka. 
Połączyła nas wspólna pasja – chęć “nieobojętnego” działania – i wspólne poglądy, bo naszym zdaniem w dzisiejszych czasach najbardziej oczekiwaną i poszukiwaną cechą społeczności obywatelskiej jest  nieobojętna postawa wobec tego, co się wokół nas wydarza. 

www: http://www.kobiety-bytom.pl

e-mail: liga.kobiet@op.pl

Stowarzyszenie zaprezentowała Anna.

3. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział Bytom


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku – po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja – po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim – Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany. 

www: http://www.bytom.toz.pl

e-mail: bytom@toz.pl

Towarzystwo zaprezentował Andrzej.

4. Amazonki Bytom


Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek „Ostoja” zostało założone w 1998r. Celem stowarzyszenia jest dostarczenie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania decyzji osobistych i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia
.

e-mail: elzbieta.winczakiewicz@gmail.com

Stowarzyszenie zaprezentowała Elżbieta.

5. Fundacja Rodzin

Fundację zaprezentowała Małgorzata.

6. Inicjatywa ulicy MickiewiczaInicjatywa ulicy Mickiewicza Bytom to grupa aktywnych mieszkańców ulicy Mickiewicza, 
którym leży na sercu jej stan. Zależy nam na podnoszeniu poziomu jej bezpieczeństwa,
zmiany jej wizerunku oraz poprawy komfortu życia jej mieszkańców bez względu na status. Wszystkich zainteresowanych również spoza naszej ulicy – zapraszamy 🙂

Inicjatywę zaprezentowała Renata.

7. Agis Wojciechowska

Agis zaprezentowała się we własnej osobie 😀

8. Landszaft

e-mail: landszaft.bytom@gmail.com

Grupę zaprezentowały Agnieszka i Ewa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z drugiej edycji “Prezentuj się!”

Autorką zdjęcia głównego jest Agnieszka Czichy.